Uczestnictwo stacji słowackich w ćwiczeniach „Śnieżyca 2017”

SP_EmCom

Ważny komunikat od Kolegi Rado OM0AMR. W ćwiczeniach „Śnieżyca 2017” wezmą udział Koledzy z A.R.E.S (Amateur Radio Emergency Service) Slovenského Zväzu Rádioamatérov (odpowiednik naszego PZK). Bardzo proszę o zwracanie uwagi na stacje słowackie, które także są zainteresowane uczestnictwem w ćwiczeniach i zgłaszanie się w razie wywołań oraz przyjmowanie meldunków ze strony słowackiej!!! Założeniem jest obecność stacji słowackich w rejonie przygranicznym, monitorowanie bieżącej sytuacji i przekazywanie bieżących meldunków z nad granicy.
Czynne będą następujące stacje:
Czytaj dalej

Ćwiczenia SP EmCom PZK „Śnieżyca 2017”

SP_EmCom  Koleżanki i Koledzy,

W dniu 22 stycznia 2017 tj. niedziela odbędą się Ogólnopolskie Ćwiczenia SP EmCom pod kryptonimem „Śnieżyca 2017” organizowane przez Krakowską Amatorską Sieć Łączności Kryzysowej KASŁK OT-12 PZK. Ćwiczenia odbędą się w godzinach 15:30-18:10 (czasu lokalnego). Pasma pracy 2m, 70cm oraz 80m.

Celem ćwiczeń jest:

  • sprawdzenie skuteczności koordynacji wymiany informacji pomiędzy operatorami i koordynatorami przy użyciu przemienników VHF/UHF oraz bezpośrednio w paśmie 80m,
  • ocena skuteczności prowadzenia łączności kryzysowej przy jak najmniejszej mocy wyjściowej oraz zasilaniu awaryjnym.

Szczegółowy regulamin jest dostępny pod linkiem: https://goo.gl/LuuPUW.
Stacja sztabowa Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej będzie aktywna podczas ćwiczeń tym pod znakiem klubowym SP9PGE. Planujemy pracować z terenowego QTH (miejsce jeszcze do finalnego wyboru i uzgodnienia), na zasilaniu akumulatorowym.
Będzie też czynna stacja SP0MASR pełniąca rolę wojewódzkiej stacji koordynującej wymianę komunikatów pomiędzy pasmami 2m / 70cm, a 80m.

Michał SP9XWM
Koordynator ds. Zespołu Łączności Kryzysowej KOT nr 12

Porozumienie KOT-12 z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim

SP_EmCom Koleżanki i Koledzy,

Mamy przyjemność poinformować, że 22 listopada br. Krakowski Oddział Terenowy nr 12 PZK podpisał porozumienie z Wojewodą Małopolskim, reprezentowanym przez Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, Pana Marka Ruta. Krakowski Oddział Terenowy reprezentował Prezes Jan Żukowski SP9ICU. Porozumienie dot. współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu. Czytaj dalej

Raport z uczestnictwa KASŁK w ŚDM 2016

SP_EmCom Koleżanki i Koledzy,

Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej OT-12 PZK przygotowała raport z uczestnictwa sieci oraz zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w lipcu 2016 roku. Przygotowaną końcową wersją dokumentu można pobrać ze strony:

https://goo.gl/t2mmbK

Michał SP9XWM
Koordynator ds. Zespołu Łączności Kryzysowej OT-12 PZK
EmCom Manager PZK – Koordynator ds. Łączności Kryzysowej

Wyniki zawodów Puchar Wielkopolskiej PYRY 2016

W związku z publikacją wyników zawodów pt. Puchar Wielkopolskiej PYRY 2016, które odbyły się w dniu 18 września 2016, informuję iż zespół operatorski SP9PGE uzyskał 8 miejsce z wynikiem 240 punktów w klasyfikacji Grupy D, czyli radiostacji indywidualnych i klubowych pracujących emisjami CW i SSB.

Gratulujemy uzyskania wyniku mieszczącego się w pierwszej dziesiątce najlepszych stacji krajowych uczestniczących w zawodach, w ramach ww. kategorii.

 

Zawody CQ WW SSB 2016

Nasz klub brał udział w tegorocznych zawodach CQ WW SSB. Klubowicze w osobach Krzyśka SP9RQH, Mariana SP9DEM oraz Rafała SP9IVD pod znakiem klubowym SP9PGE przeprowadzili łącznie 251 QSO z 70 różnymi krajami, ODX 15670 km to stacja VK2IA. Warunki propagacyjne były bardzo kiepskie SFI=79, K>=4, stąd w logu tylko pojedyncze stacje z USA i Japonii.
W czasie zawodów z przyjacielską wizytą nawiedził nas Wojtek SP9ORH.

Zapraszamy do odwiedzin galerii.

Stacja klubowa SP9PGE zajęła drugie miejsce w konkursie „Polskie Skrzydła 2016”

Stacja klubowa SP9PGE Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych uczestniczyła w konkursie organizowanym przez Wojskowy Klub Krótkofalowców i Radioamatorów PZK „Polskie Skrzydła 2016”. W klasyfikacji stacji klubowych (B) zajęliśmy drugie miejsce, co zostało uhonorowane pamiątkowym dyplomem wydanym przez organizatora konkursu.

Dyplom Poskie Skrzydła 2016 Czytaj dalej