Zarząd KGER

Rafał SQ9MCI – Prezes

Rafał SQ9IAB – I Wiceprezes

Tomasz SP9SCZ – II Wiceprezes