Nasze ZNAKI poza granicami SP

Nasze ZNAKI poza granicami SP

Warunkiem posługiwania się pozwoleniem (licencją) poza granicami RP jest wielojęzyczna informacja (patrz licencja indywidualna CEPT) i zgodnie z regulacjami CEPT tylko licencje indywidualne mogą być wykorzystywane z terytorium innego kraju należącego do CEPT.
Decyzja UKE zmieniająca pozwolenie indywidualne w zakresie znaku wywoławczego nie spełnia tego warunku.
Nie upoważnia ona zatem do posługiwania się znakiem okolicznościowym poza granicami Polski.
Jedynym wyjątkiem może być praca radiostacji amatorskiej ze stacji arktycznej np. HF0POL, ale tam też jesteśmy u siebie, tam też jest Polska.

Informacja z komunikatu sekretariatu ZG PZK z dnia 25 stycznia 2012