SP EmCom

SP_EmCom

Wspólnym staraniem oraz inicjatywą Kolegów zrzeszonych w Krakowskim Oddziale Terenowym nr 12 PZK w Krakowie, została powołana w styczniu 2015 roku do życia Krakowska Amatorska Sieć Łączności Kryzysowej, działająca w strukturze KOT-12 PZK.

Głównym celem naszego działania jest organizacja i praktyczne zapewnienie alternatywnych form łączności radiowej dla jednostek administracji publicznej w sytuacjach wyższej konieczności działania (różnego rodzaju wydarzenia o charakterze kryzysowym), na terenie województwa małopolskiego oraz współpraca z innymi sieciami. Oprócz tego rozwijamy umiejętności i wiedzę z zakresu budowy i realizacji systemów łączności radiowej w warunkach polowych, bazując na alternatywnych źródłach zasilania, jak również wiedzę z zakresu ratownictwa i udzielania pierwszej pomocy oraz szeroko rozumianych działań wspierających w sytuacjach kryzysowych.

KASŁK jest jednym z grona uczestników zjazdu założycielskiego SP EmCom klubu – specjalistycznego ogólnopolskiego klubu PZK. Posiadamy własną stację sztabową pracującą pod znakiem SP0MASR. Planujemy stać się równolegle klubem Krakowskiego Oddziału Terenowego nr 12

Jesteśmy na bieżąco zaangażowani w:

 1. uczestnictwo i organizację ogólnopolskich ćwiczeń łączności kryzysowej PZK organizowanych w cyklach kwartalnych,
 2. organizację własnych ćwiczeń i manewrów eterowo – terenowych w celu rozwijania umiejętności praktycznych,
 3. uczestnictwo w ćwiczeniach organizowanych przez inne grupy, stowarzyszenia i kluby łączności kryzysowej,
 4. praktyczne wdrażanie automatycznych stacji pogodowych,
 5. projekt wykorzystania nowoczesnych technologii i systemów łączności cyfrowej w zastosowaniach SP EmCom,
 6. uczestnictwo w pracach na szczeblu ogólnopolskim dot. budowania i doskonalenia sieci kryzysowych w SP,
 7. organizację w miarę naszych możliwości i zasobów wewnętrznych szkoleń i warsztatów doskonalących nasze umiejętności,
 8. uczestnictwo w różnych wydarzeniach publicznych, gdzie alternatywna łączność radiowa może okazać się potrzebna.

KASŁK uczestniczyło w organizacji zabezpieczenia Światowych Dni Młodzieży w 2016 roku zapewniając pomostową łączność radiową na styku Kraków – Brzegi na wypadek braku funkcjonowania standardowej łączności telefonicznej i profesjonalnej.

KASŁK posiada podpisane porozumienie z Małopolskim Urzędem Wojewódzkim dot. współpracy przy podejmowaniu działań wspomagających przekazywanie informacji w sytuacjach klęsk żywiołowych i innych podobnych zdarzeń zagrażających bezpieczeństwu powszechnemu.

Duża liczba członków Krakowskiej Grupy Ekspedycji Radiowych należy do struktury KASŁK. Obie instytucje współdziałają i wspierają się wzajemnie.

Współpracę prowadzimy oraz chcemy rozszerzać z:

 • wszystkimi członkami KOT-12 PZK,
 • zainteresowanymi członkami innych OT PZK działających na terenie woj. małopolskiego i województw ościennych,
 • krótkofalowcami nie zrzeszonymi w PZK, aktywnymi na terenie woj. małopolskiego i województw ościennych,
 • osobami nie będącymi krótkofalowcami, ale wykorzystującymi urządzenia CB i PMR,

Jeżeli brzmi to dla Was sensownie, chcecie w tym uczestniczyć i zrobić coś pożytecznego dla siebie i innych, już teraz możecie wypełnić elektroniczną ankietę dla osób zainteresowanych współdziałaniem i uczestnictwem w naszym zespole.

Aby przystąpić do KASŁK należy na początku wypełnić ankietę. Możliwości są następujące, mianowicie poprzez stronę Centralnej Ewidencji SP EmCom PZK dostępną pod następującym linkiem w sieci:

Rejestracji można też dokonać za pośrednictwem lokalnej ankiety KASŁK dostępnej pod poniższymi linkami. Dane i tak trafią potem do Centralnej Ewidencji SP EmCom PZK:

Dane gromadzone poprzez powyższe ankiety posiadają charakter wyłącznie informacyjny i będą wykorzystywane do celów statutowych, związanych z funkcjonowaniem struktury Krakowskiej Amatorskiej Sieci Łączności Kryzysowej. Dane powyższe nie będą udostępniane niepowołanym osobom trzecim, jak również wykorzystywane w celach niezgodnych z ich pierwotnym przeznaczeniem.

Jeżeli z jakiegoś względu nie chcesz, lub nie możesz uzupełnić powyższej ankiety, a chcesz przyłączyć się do SP EmCom – KASŁK, lub masz jakiekolwiek inne pytania, napisz maila bezpośrednio do mnie sp9xwm@gmail.com

Pozostałe dane kontaktowe do mnie (telefon) dostępne są pod linkiem “Zarząd OT-12 PZK”

Zapraszam serdecznie do wspólnych działań.
Michał SP9XWM
Sekretarz KOT-12 PZK
Koordynator ds. Zespołu Łączności Kryzysowej KOT-12 PZK w Krakowie
EmCom Manager PZK – Koordynator ds. Łączności Kryzysowej.